Регламент Избори ‘2016

nj-glava

УСЛОВИЯ И РЕД

 

за отразяване на предизборната кампания за изборите за избиране на президент и вицепрезидент и национален референдум– 06.11.2016 г. от изданието на ИК „Родопи” ООД, гр. Кърджали

в. „Нов живот”, приложението му в. „Перперикон” и в сайта  www.novjivot.info

Кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания. Медията предоставя еднакви условия и ред за отразяване на предизборната кампания на всички кандидати.

Във връзка с предизборната кампания медията може да използва платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. Платеното отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, се извършва при едни и същи условия и цени.

Цените, описани по-долу не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите са обявени на интернет страницата www.novjivot.info не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането се извършва предварително.

Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали.

В договорената търговска реклама, която се публикува във в.”Нов живот” и в сайта на изданието се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

В сайта на изданието се публикува информация за възмездните и безвъзмездните договори, съгласно изискванията на изборното законодателство.

        При публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания във в.”Нов живот” и в сайта www.novjivot.info, се отделят чрез визуален знак, който съдържа надпис, че материалът е платен.

Ако в медията се публикува материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то тя се задължава незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Същите условия се прилагат и когато от публикувания материал са засегнати държавни или местни органи.

 

Цени за отразяване на предизборната кампания за изборите за избиране на президент и вицепрезидент – 06.11.2016 г. от изданието на ИК „Родопи” ООД, гр. Кърджали

в. „Нов живот”, приложението му в. „Перперикон” и в сайта www.novjivot.info

 

  1. Цени за публикации във вестника /на кв.см/

 

– на цветна първа страница – 3.50 лв./кв.см;

– на цветна вътрешна страница – 2 лв./кв.см;

– на цветна последна страница – 3.00 лв./кв.см;

– на черно-бяла вътрешна – 1.00 лв./кв.см

 

 2. Цени за публикации в сайта

 

– платена публикация – 150 лв.; /до 8000 знака/;

– банер вляво, трета и следваща позиция:

на ден – 10 лв.

на седмица – 50 лв.

на месец – 140 лв.

 

банер вдясно, трета и следваща позиция:

на ден – 5 лв.

на седмица – 30 лв.

на месец – 80 лв.

 

3. Пакетни цени за публикации във вестника и в сайта на изданието:

 

– 1 вестникарска черно-бяла страница – 1000 лв.;

– ½ вестникарска черно-бяла страница – 500 лв.;

– ¼ вестникарска черно-бяла страница – 250 лв.;

– ½ първа цветна страница – 1200 лв.

– ½ последна цветна страница – 1000 лв.

 Посочените условия и цени са валидни и за отразяване на разяснителната кампания за национален референдум на 6.11.2016 г.

 

                                                    УПРАВИТЕЛ НА ИК “РОДОПИ”:  Иван Бунков

 


dogovori-novi