26 деца от институции вече живеят в семейна среда

Извеждат 26 деца от институции

За тях се грижи специализиран екип в три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище в Кърджали

След месец март социалните услуги стават делегирана от държавата дейност

През март месец 2015 година приключва проектът „Дом за всяко дете” в Кърджали, по който бяха изградени три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Предоставянето на социалните услуги ще продължи като делегирана от държавата дейност. Целта е деца и младежи от специализираните институции да живеят в среда, близка до семейната.
В момента работят и трите Центъра и Защитеното жилище, настанени са 26 деца, съобщи зам.-кметът Елисавета Кехайова. След конкурси, проведени от общината и работен екип, са назначени 38 специалисти, както и хигиенисти, домакини, готвачи. За децата се грижат също социални работници, рехабилитатор, трудотерапевт, психолози, педагози. В момента колегите работят в много добра атмосфера, успяха да се сработят много добре помежду си, поясни Кехайова. 26 са обитателите на Центровете от семеен тип, които са с капацитет за 42 деца.
Забавянего на настаняването им не е проблем на общината, а държавен по-скоро, защото се оказа, че не са чак толкова много децата, които са настанени в институции. Затова извеждането им става поетапно и по-бавно, казва Кехайова. През декмври се очаква да бъдат настанени и останалите деца в Центровете за настаняване от семеен тип. Защитеното жилище работи с осем деца, за колкото е изградено.
Центърът от семеен тип в квартал „Гледка” в Кърджали в момента приема деца, които не са с тежки увреждания, за каквито е бил предназначен първоначално, уточни зам.-кметът. Това е станало със съгласието на Агенцията за социално подпомагане. Сега в него са настанени и деца от домове без родителска грижа. Това са здрави деца, които по всяко време могат да бъдат отново взети от семействата си, ако родителите им желаят и по препоръка на Отдела по закрила на детето. 26-те деца са от различни домове в страната. Адаптират се добре към новата среда, казва Кехайова.

Вижте също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>