Община Джебел с програма за управление на отпадъците, всяка година ще се отчита пред РИОСВ

bokluk

Програма за управление на отпадъците е разработена в  община Джебел.  Тя обхваща периода до 2020 г. Целта е намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве,  увеличаване на количествата рециклирани  и оползотворени отпадъци, подобряване на ефективността на системата за сметосъбиране и сметоизвозване.

Конкретният план предвижда изграждане на система за компостиране, създаване на две площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,  закупуване на съдове и транспортни средства за разделно събиране на биоотпадъци. Планирано е и обучение на служители, информационни кампании с участието на обществеността, промени за актуализиране на  общинската нормативна наредба.

Програмата е съобразена с националните и регионалните приоритети в икономическото развитие и опазване на околната среда, гласи оценката на РИОСВ-Хасково. Всяка година общината трябва да изготвя доклад по наблюдението и контрола при прилагането на програмата,  който се представя в екоинспекцията за одобрение. Най-важните критерии са увеличаване на процента на населението, обхванато от системата за организирано сметосъбиране, намаляване на площите, заети от нерегламентирани сметища.

Златка МИХАЙЛОВА

Вижте също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>