Инж. Петко Петков, директор на Професионалната гимназия по транспорт в Крумовград: Учениците ни намират работа, въпреки кризата

От 1977 година  инж. Петко Петков работи в Професионалната  гимназия по транспорт ‘’Христо Смирненски’’ в Крумовград. Бил е учител по практика, от 1990-а година е заместник-директор, а от 2012 г.  – директор на ПГ по транспорт.

 

– Лесно ли е да си директор?

– Не може да се каже дали е лесно или трудно, но все пак директорът носи цялата отговорност за всичко и за всички.

Кажете накратко какво представлява ПГ по транспорт?

– Средно училище, в което учениците се подготвят по две специалности – „Автотранспортна техника” и „Малък и среден бизнес” .

Достатъчна и пълноценна ли е базата в училището?

– Училището има нужда от осъвременяване главно в специалността за автомонтьори. В момента разполагаме с 14 кабинета и 4 работилници.

 – Има ли достатъчно ученици за пълноценно обучение? Каква е тяхната перспектива след завършване на училището?

– Имаме стопроцентово изпълнение на  план-приема през последните години. Част от учениците се реализират в автомонтьорските фирми в страната и в чужбина, а учениците от бизнес специалността в различните сфери на икономиката. Въпреки кризата, повечето от тях след завършването си намират работа.

 – Ваши ученици практикуват обучение в Турция. Разкажете повече за това.

  През учебната 2011/2012 г. реализирахме проект по Програма „Учене през целия живот“ Секторна програма „Леонардо да Винчи”, като 20 ученици  бяха в Одрин, за да проведат  дейностите по мобилността на този проект.  За втори поред път през учебната 2013/2014 г. реализирахме проект по същата програма Секторна програма, но за усъвършенстване на професионалните  умения на учениците в реална работна среда, пак в Одрин. Продължихме със същото темпо и успехите не закъсняха. За трети пореден път  спечелихме и реализирахме проект по Програма „ЕРАЗЪМ+“ Ключова дейност 1, като последната бе по Договор „Транснационална мобилност за успешен професионален старт”.  В Одрин по този проект  учебна практика, която продължава  21 дни, преминаха над 70 ученика.  Участниците в проекта извършват диагностика и ремонт на автомобили марка „Форд“, „Тойота“ и „Опел“ в сервизите на фирмите – партньори и осъществяват  дейности, свързани с маркетинга и продажбата на автомобили и строителни материали и съоръжения. Учениците са много доволни,  шефовете им също, даже  са предлагали работа с трудово възнаграждение на някои от тях,  което показва,  че нашите ученици се справят много добре. Освен в Турция, провеждаме производствени практики и  във фирмите и сервизите в  нашият град.

-Какви други проекти сте реализирали?

– През учебната 2009/2010 г. реализирахме проект „Провеждане на ученически практики в реална работна среда с учениците от ПГ по транспорт град Крумовград“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с партньори – фирми от Крумовград. През учебната 2012/2013 г. реализирахме проекта „Етнически различни, в живота заедно”. Участниците в целевата група  бяха 78 момичета и момчета от училището, специалност „Автотранспортна техника” и „Малък и среден бизнес”. Създадохме благоприятна мултикултурна среда, която  помогна за по-успешната социална адаптация и реализация на учениците. Участието им в клубовете по интереси им даде възможност да изявят способностите и дарбите си, да обогатят културното и личностното си  развитие и да повишат качеството си на живот.

През тази учебна година започва реализацията на „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Формирани са клубове за надграждане на знанията и уменията по български език и литература и клубове по интереси – „Фолклорна мозайка от България ”, „Гласове от Родопите”,  „Млад журналист“,  „Аз и моят автомобил“ и „Здравословно хранене“.

 -Вече втора година съществува клуб на младия журналист. Смятате ли, че този клуб има своето място в училището?

– Разбира се! За този кратък период  клубът доказа своето място в гимназията. Нашите ученици популяризират дейността на училището, историята, културата и забележителностите  на своите родни места. Освен уменията си в професионалните области, те доказват, че могат да се справят и с професията на журналиста. Благодарим на вестник „Нов живот“,  който им предоставя възможност за изява.

Даниела ДАЙОВА, IX клас

Юзлем  ПЕДРИЕ, Х  клас

Катерина ВАЗОВА, IX клас

Рима ГЕОРГИЕВА, IX клас

Снимки : Анджела МИЛЧЕВА, XI клас

От Клуба на младия журналист при ПГ по транспорт в Крумовград


 

Бел. ред. Инж. Петко Петков е първият вляво

Вижте също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *