Общинският съвет в Крумовград заседава за последно за 2016 г.

Акценти в работата на ХVІ –то заседание бяха: Актуализация на бюджета на община Крумовград за 2016 г.; Одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на битови отпадъци до депо и определяне на такса битови отпадъци за 2017 г. и Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на община Хитрино от бюджета на община Крумовград.

Общинските съветници взеха решение да бъдат осигурени средства в размер на 124 619 хил.лв. в разчета за капиталови разходи за 2016 г. за изграждане на улица с дължина 326 м в бившия казармено-жилищен район, която ще обслужва новообразуваните 6 имота, единия от които на фирма „Теклас-България“ АД, закупила терен и започваща производствена дейност още през март 2017 г. Общата сума за реализиране на проекта е 285 780 лв., като разликата ще бъде осигурена с бюджета на общината за 2017 г.

Одобрена бе план-сметката за необходимите приходи и разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, транспортиране на битови отпадъци до депо и определяне на такса битови отпадъци за 2017 г. От 10 поредни години промила за такса-смет за гражданите от общината не е увеличаван, и в рамките на този период, такса-смет за фирмите в община Крумовград е намалена на 2 пъти с по 0,5 промила.

В дневния ред на заседанието особено място зае поредният жест на доброта и съпричастност, който и този път ни обедини около каузата – да подадем ръка за помощ на пострадалите наши сънародници от община Хитрино. Общинските съветници гласуваха да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 хил. лева за община Хитрино. Към тази сума по набирателната сметка за пострадалите от Хитрино, община Крумовград е превела и сумата от 10 550 лв. събрани от кметове и кметски наместници, от общински съветници, служители на администрацията, от граждани и от благотворителни инициативи, организирани в периода 12-16.12.2016 г..

Жителите на община Крумовград не останаха безучастни към неволите на изпадналите в беда и този път – споделя кметът на общината Себихан Мехмед, и са убедени, че заедно могат, така както го доказват през последните години, с инициативи в помощ на хора с увреждания, на деца и възрастни в нужда. И въпреки, че безрезервно откликват на такива каузи, за което им благодаря от все сърце, пред прага на новата 2017 г. нека си пожелаем да не се случват повече такива трагедии! Нека бъдем здрави, да ставаме все по-добри, да носим в себе си борбения дух за по-добро бъдеще! Нека бъде мирна, благодатна и щастлива за всички новата 2017 г.!“

Вижте също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *