Ученическа компютърна академия в „Паисий“ разкрива примамливия и полезен свят на компютрите

Дни преди Коледа група ученици от V а,в,д клас, участващи в „Ученическа компютърна академия“, представиха пред родители, учители, гости усвоени до момента знания и умения. Те демонстрираха способности и креативност. самостоятелност, отговорност и интерес към наученото, осъзнавайки, че са създали нещо добро и полезно за всички. Те представиха постигнатото: изработен тематичен електронен училищен вестник „Красотата на Коледните празници“, който предизвика огромен интерес сред училищната общност, и подготвена изложба на тема: „Красотата на зимата“, разкриваща по нов начин невероятното очарование на този сезон.

Петокласниците и техния ръководител Мария Вълкова получиха поздравления за създаденото и постигнатото.

%d0%bf%d0%b0%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%8a%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b01С интересна проява изненадаха своите съученици и група ученици от VI б клас. Отново под ръководството на Мария Вълкова те представиха фотоизложба на тема:  „Забележителностите на моя роден край“. Изложбата разкрива света на Родопите, видян  през детските очи и уловен от фотообективите им. Снимките и презентациите са правени по време на посетени от учениците забележителности в близост до град Кърджали (Каменните гъби, Перперикон, Каменната сватба  и др.)

И двете прояви се осъществиха по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Вижте също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *