В Златоград се проведе обществено обсъждане на бюджет 2017, не предвиждат покачване на данъците

В Общинския съвет в Златоград се състоя публично обсъждане на проект на бюджета,  на Инвестиционна програма за 2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.
Публичното обсъждане цели не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението на бюджета.
Част от годишните цели и приоритети са финансова стабилизация на община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи;оползотворяване на финансови средства от донорски програми за реализиране на мащабни инфраструктурни проекти, социална, образователна и здравна политика на община Златоград; подобряване на административните услуги.

Бюджет 2017 г. на община Златоград е в рамките на 7 206 680 лв. Основният акцент в приходната му част е запазването на данъчната тежест и реализирането на мерки за по-добра събираемост на местните данъци.  На публичното обсъждане бяха представени и основните акценти на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2017 г. За финансиране на капиталовата програма ще се разчита освен на средствата,  определени в Закона за държавния бюджет, на собствени приходи  и на доброто усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз.

Предвижда се изготвяне на общ устройствен план,  благоустрояване на улична мрежа, актуализация на проекта за топлопровода и изготвяне на генерален план за организация на движението в Златоград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *