Община Крумовград представи проект за саниране на три жилищни сгради

  • Проектът се очаква да приключи не по-късно от 7 юни 2018 година

Проект за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради бе представен днес от ръководството на община Крумовград. Кметът Себихан Мехмед представи основната цел на проект   „Повишаване на енергийната ефективност  на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград“. Според нея  той ще допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Заместник-кметът на общината и ръководител на проекта Абидин Хаджимехмед представи подробности за реализацията на проекта, свързан с изпълнение на мерки за енергийна ефективност в три жилищни сгради, намиращи се на ул. „Родопи“ № 2, пл. „България“ № 7 и ул. „Васил Левски“ № 6. Мерките  ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт.

На етап реализация на проектното предложение ще се изработят инвестиционни проекти, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

PKF1 В инвестиционните проекти ще се включат всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване.

 Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на град Крумовград ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и атрактивни жилища. Подобряването на жилищния фонд в града ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в тях.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 185 319, 81 лева. От тях 1 007 521, 84 лева са осигурени от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” под формата на безвъмездна финансова помощ /или 85 процента/ и 177 797, 97 лева /15 на сто/ – от бюджета на Република България.

Проектът се очаква да приключи не по-късно от седми юни 2018 година.

Представители на етажната собственост в трите жилищни сгради, включени в проекта, проявиха интерес към процедурите и техническите подробности при реализацията му. Живеещите в трите сгради бяха помолени за търпение и разбиране за евентуалните несгоди при реализацията на проекта.

Вижте също...

2 коментара

  1. боико каза:

    То целия град е за саниране , кво се хвалят с3 блока

  2. Аптал аптал каза:

    Тоя Абидин УСМИВКАТА е много сериозен .Не съм го виждал толкова сериозен.Интересно……

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *