Три жилищни блока в Крумовград ще грейнат като нови

Живеещите в жилищните сгради в Крумовград на ул. „Трети март“ № 2, пл. „България“ № 2 и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6 скоро ще се почувстват като новодомци. Техните блокове са включени в проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград – II“. Проектът бе представен на пресконференция в общинската администрация.

IMG_3341Ръководителят на проекта Асен Хаджиев, заместник кмет на община Крумовград, представи проекта, като не пропусна да спомене факта, че Крумовград е единствената община в област Кърджали с десет проекта по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ на стойност 4,5 млн. лева. Мерките за енергийна ефективност в жилищните сгради ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт. Асен Хаджиев сподели, че дейностите за енергийно обновяване ще осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Проектите за енергийна ефективност в жилищни сгради ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. Подобряването на жилищния фонд в гр. Крумовград ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в тях. Поради продължаващата негативна демографска тенденция на намаляване на населението мерките, които ще допринесат за подобряване на условията за живот в малкия град, ще допринесат за повишаване на цялостната им атрактивност.

Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места.

Споменатият проект за трите жилищни сгради в Крумовград е на стойност 868 498, 38 лева. От тях 738 223, 64 лева са осигурени от Европейския съюз чрез ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.” под формата на безвъмездна финансова помощ /или 85 процента/ и 130 274, 74 лева /15 на сто/ – от бюджета на Република България. Санимарено на трите жилищни блока трябва да приключи до седми юни 2018 година.

Вижте също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *