Изследванията показват: Водата от помпените станции край Върбица е годна за пиене и готвене

Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2,   ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно писмо с изх. № К- 431 от 15.02.2017 год. на РЗИ Кърджали се отменя Заповед с изх. № 01/10.02.2017 г. на основание взетите проби от питейната вода и извършените изследвания по показателите от постоянния мониторинг /Протоколи № ЛИ 022 от 13.02.2017 г. и № ЛИ 023 от 15.02.2017 г./, резултатите от които съответстват на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

    Водата е без отклонения в стандарта и може да се ползва за пиене и готвене.

Вижте също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *