ВОЛЯ ЗА ново българско възраждане

Парламентарни избори 2017

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ОТ КАРТЕЛИТЕ И МОНОПОЛИТЕ

ПРЕОБРЪЩАНЕ НА ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В СТРАНА, ДОБРЕ УПРАВЛЯВАНА В ПОЛЗА НА ХОРАТА

volya mareshk111111i

ЗАДЪРЖАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Стимулиране на млади висшисти, както и млади семейства с минимум средно образование и навър­шени 21 години, да останат в България чрез предос­тавяне на 10-годишни безлихвени кредити за заку­пуване на жилище, при гарантирана цена до 300 евро на m2. 1000 лв. за 1 -во, 2000 лв. за 2-ро и 3000 лв. за 3-то дете от родители над 21 години със завършено средно образование. Възможност за асистирана репродукция с неограничен брой опити.

ЛЕКАРСТВА ЗА ВСИЧКИ, КОГАТО СА ИМ НУЖНИ

Осигурен безпрепятствен достъп до безплатни лекарства за деца до 7-годишна възраст и пенсионе­ри над определена възраст. Лекарства по рецепти от Здравна каса в момента, когато са нужни, в количе­ството, в което са нужни и на цени, достъпни за средностатистическия български гражданин.

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ ЗА УЧАЩИ И ПЕНСИОНЕРИ

Стимул от 100 лева за всеки първокласник и от 100 лева за всеки ученик, доказал добро поведение и успех над 4,50 за предходната учебна година. Стипендии за обучение в български и чуждестранни ВУЗ, при ангажимент за трудова заетост в България за определен период след завършване. Пенсионер- ски клубове и хранителни магазини с по-ниски цени за социално слаби във всички общини.

ПО-ВИСОКИ ЗАПЛАТИ ЗА ЛЕКАРИ И УЧИТЕЛИ

Повишаване на заплатите в ключови за обществото сфери като образованието и здравеопазването. Увеличаване на бюджета за образование с 0,5% всяка година до достигане до средноевропейските стойности от 5%. Пресичане на зловредната практи­ка средствата за училищата да зависят от броя обучавани.

РАЗВИТИЕ НА ОБЕЗЛЮДЕНИ И ОТДАЛЕЧЕНИ РАЙОНИ

Създаване на Фонд за насърчаване на инвестициите за развитие на Северозапада, Родопите и Странджа- Сакар, погранични, планински и полупланински райони. Изваждане извън регулация на микропред- приятията, които са 93% от всички предприятия. Подкрепа за малкия и среден бизнес.

ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Увеличено финансиране за изучаването на българ­ски език и литература, история и география на България в неделните училища в чужбина. Промени в Закона за българското гражданство – опростяване на процедурите при даване на българско граждан­ство. Проактивна имиграционна политика, съобразе­на с потребностите на българския бизнес.

СПИРАНЕ НА ГРАБЕЖА ОТ КАРТЕЛИ И МОНОПОЛИ

Приемане на серия от законодателни мерки за ефек­тивна защита на потребителските права с акцент срещу злоупотреби от страна на картели и монопо­ли. Ограничаване на възможностите за задкулисни споразумения между играчи в един пазарен сегмент, целящи да ограбват българския народ. Преразглеж­дане на договори по концесии, подписани в полза на частен интерес и в ущърб на държавата и граждани­те. Наказателна отговорност за причинилите щетите.

УВЕЛИЧЕНА ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ

Ефективно намаляване на изкуствено раздутите цени от различни картели и монополи, с което в държава­та ще се върнат над 10 милиарда лева годишно. Това ще има двоен ефект – ще се увеличи покупателната способност на доходите с намаляване на цените и ще се повишат възможностите държавата да харчи повече за хората.

БЕНЗИНОСТАНЦИИ С ЕВТИНО ГОРИВО В ОБЩИНИТЕ

Създаване на държавна верига от бензиностанции, гарантиращи нормални цени на горивата във всяка българска община. Това ще окаже натиск върху картелното поведение на големите вериги и ще доведе до ефективно намаляване на цената. Респек­тивно – ще се търси намаление на всички цени, зави­сещи от тези на горивата.

„МЪЛЧАЛИВО СЪГЛАСИЕ“ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА

Развитие на електронното управление. Въвеждане на мярка „мълчаливо съгласие“ в полза на бизнеса и гражданите. Ако при поискан документ от съответ­ната администрация, той не бъде издаден до 30 дни, да се счита за издаден. По този начин ще бъдат овладени корупционните практики. Въвеждане на административна и наказателна отговорност за чиновниците.

МОДЕРНИ ЗАКОНИ ЗА МЕДИИТЕ, СПОРТА И КУЛТУРАТА

Приемане на ефективни закони, регламентиращи основни области в обществения живот като спорта, културата и медиите. Въвеждане на термини като „меценат1* и „спонсор“ за спортни и културни прояви, със съответните данъчни облекчения за това. Грижа на държавата за децата, желаещи да спортуват или да се занимават с култура.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Полицай във всяко населено място. Прекратяване с помощта на партньорите от ЕС и НАТО на притока на нелегални имигранти в ЕС през България. Включване на България в ядрото на европейската интеграция (Еврозона и Шенген). Създаване на обща армия и гранична полиция на ЕС.

 Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache