Кърджали обяви обществена поръчка за превоз на пътници по 13 самостоятелни линии на стойност 1,55 млн. лева

Община Кърджали обяви обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема от квотата на общината. Квотата е разпределена в 12 пакета и 13 самостоятелни линии. Обществената поръчка на на стойност 1,55 млн. лева.

Критерият за избор на изпълнители е цената. Кандидатите трябва да имат валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на страната или лиценз за извършване на международен превоз на пътници. Както и да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е 1% от стойността на договора без ДДС на обособената позиция, за която участникът е избран за изпълнител.

Оферти могат да се подават до 14 ноември 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache