Най-важното за учениците е стремежът да постигат повече

Разговор с директора на професионалната гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ в Крумовград  Николай Георгиев

Николай Георгиев започва работа през 1987 г. в община Крумовград като млад специалист. Преди това завършва  учителския институт „Любен Каравелов“ в  Кърджали, а след това Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Вече 30 години работи в сферата на образованието – 7 години е бил директор в училището  в село Чал, по-късно 20 години е преподавател по български език и литература в основното училище „Васил Левски“ в село Луличка и 2 години като директор. От тази учебна година е директор в ПГ по транспорт „Христо Смирненски” в Крумовград. Женен, с една дъщеря.

 

–  Г-н Георгиев, кое е най-важното, което иска да постигне един директор на училище?

– Един директор иска да постигне много неща, но най-напред той трябва да създаде подходящи условия и контрол за качествен учебно-възпитателен процес.

–  Какво харесахте, когато дойдохте в училището и какво искате да промените?

– Харесах мотивацията на учениците след 8 клас да продължат образованието си. Защото не всички от децата имат нужната мотивация. Искам на първо време да подобря дисциплината. Когато бие вторият звънец, учениците трябва вече да са в стаята със своя учител, а не по коридорите. Припомнихме това и на някои колеги. Всеки един от учителите вече има бадж като дежурен учител, като учител по специалността и на дежурните ученици. Имаме и дежурен екип от 10 до 13 часа пред училището.

–  Как с едно изречение ще представите гимназията по транспорт на тези, които не я познават?

– Тук е едно приятно и полезно място за учениците, където да получават образование,  професионални знания по автотранспортна техника и като водачи на моторни превозни средства от категория В.

– Има ли достатъчно ученици за пълноценно обучаване и получават ли те необходимите умения?

– Да, имаме достатъчно ученици за пълноценно обучение – по две паралелки от 8 до 12 клас. Едната паралелка е „Автотранспортна техника”, а другата е „Малък и среден бизнес“. И можем да се похвалим, че много от нашите ученици се реализират на трудовия пазар, а доста голям процент от тях продължават своето образование.

–  Смятате ли, че базата в гимназията е добра и съвременна?

– Всеки кабинет разполага с компютър. Базата ни е добра, но ще продължим да я усъвършенстваме. Нашето желание е във всеки кабинет да има мултимедиен протектор. Имаме намерение от следващата  учебна година да въведем електронния дневник, а така също да ползваме и електронни учебници.

– Успяват ли да се реализират учениците след завършване на образованието си ?

– Голяма част от нашите ученици успяват да се реализират на пазара на труда , някои от тях като водачи на моторни превозни средства, други работят в автосервизи, а немалка част от тях продължават обучението си във висши учебни заведения.

– Работите по различни проекти. Разкажете накратко за тях.

– Реализираме три проекта през тази учебна година. Единият, в който участваме за четвърти пореден път, е „Еразъм+“ Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“. Темата на проекта е „Надграждане на професионалните знания и умения чрез мобилност“. От 24 март до 15 април т. год. в град Одрин, Турция, учениците ще усъвършенстват и надграждат професионалните си знания и умения във фирмите-партньори: Професионална техническа гимназия в Одрин, ,,Тузджулар Отомотив Санайи ве Тиджарет“ А. Ш., „Кале Отомотив Санайи ве Тиджарет“А.Ш и   „Едирне Груп“. Там на практика ще осъществяваме дуалното образование, теория + практика, като учениците реално участват в дейностите на фирмите партньори. Другият проект, по което работим тази година, е „Твоят час“. Имаме 13 групи, от които 6 са обучителни за ученици със затруднения, а другите 7 са групи по интереси. Работим също и по проект „Ученически практики“

– Вече трета година в гимназията съществува клуб на младия журналист. Не е ли е време вече да го закривате? (Това – в рамките на шегата)

– Не, нямаме намерение да го закриваме, дори смятаме да  разширим  дейността на клуба, защото той доказа, че има място в училището. Амбицирани сме по-нататък да направим наш вестник и затова ще търсим необходимите средства, както и възможности за подкрепа. Вярваме, че можем да осъществим това.

Интервюто взеха Юзлем ПЕДРИЕ и Теодора ЦВЕТКОВА, 11 клас, от клуба на младия журналист при ПГ по транспорт „Хр. Смирненски” в Крумовград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *