ОДК и GLOBAL NET канят малките художници в конкурс за рисунка на тема: „Бъдещето през моите очи“

Обединен детски комплекс и GLOBAL NET в Кърджали организират за трети пореден път областен конкурс за детска рисунка на тема: „Бъдещето през моите очи“. Целта е да се открива, популяризира и подпомага развитието на детския талант в областта на изобразителното изкуство. С участието на малчуганите още ще се стимулира и развие визуалната и изобразителна култура и детската им фантазия. Ще се засили интереса на подрастващите към изучаване на бъдещето и ще се активира творческата им активност.

 

Темата „Бъдещето през моите очи” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти, като направят творческа интерпретация във всички възможни посоки:  високи технологии, мобилност, архитектура, градове на бъдещето, природа, превозни средства, космос и други пространства и др.                                                                                                                                                                                                

Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г. Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 живописни или графични рисунки, с материали по избор.  Размерите на  рисунката трябва да са 35/50 см. На гърба на всяка творба трябва да има следната информация:

   – трите имена на автора

     – възраст и клас

           – точен адрес и телефон за връзка

           – училище, извънучилищно звено

           – заглавие /ако има/

           – име и фамилия на ръководителя

 Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи:

І група:  6 – 10 г.;  ІІ група:  11 – 14 г.; ІІІ група: 15 – 18 г.

Ще бъдат присъдени  І, ІІ и ІІІ награда и поощрителни награди за всяка възрастова група.

 Наградите са осигурени от фирма „Global Net”.

Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК –  Кърджали

Рисунките  трябва да се предадат в ОДК или да се изпратят на адрес в срок до 02.03.2018 г.:

гр.Кърджали 6600

ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102

Общински детски комплекс, За конкурса;

тел. за информация: 0361 6 23 24

Наградените и селектирани от журито рисунки ще бъдат експонирани в изложба „Бъдещето през моите очи”, която ще се открие на 14.03.2018 г. от 15.30 часа в Детската художествена галерия на ОДК – Кърджали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *