Стамболово е в проекта “Ученически практики“

Средното  училище „Св. Климент Охридски „ в Стамболово  е включено в проекта „Ученически практики“. Целта е да се подкрепи практическото обучение на учениците, образованието да се обвърже с  реалните нужди на пазара на труда.

Проектът  е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият бюджет в национален мащаб е на стойност близо 7 млн лв, съобщава просветното министерство.

Предвижда се  учениците да изпълняват задачи под ръководството на наставник в рамките на 240 астрономически часа. При успешно участие в проекта се заплаща стипендия.

Сред регистрираните работодатели, предлагащи места за практиканти, има фирми от Стамболово, Жълти бряг, Пчелари, Гледка, Долно Ботево.

Златка Михайлова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *