Златаровци показват таланти в седмицата, посветена на патронния празник в гимназията по туризъм

В Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” се откри за 42-ри пореден път седмицата, посветена на патронния празник на гимназията. Стартът бе даден с първите публични изяви на групите по интереси  „Театър и слово” и „Изобразително изкуство”с ръководители Събина Хаджиева и Румен Янев. Групите функционират за първа година и са в изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „ТВОЯТ ЧАС – фаза І“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През целия ден учениците имаха възможност във фоайето на гимназията да разгледат изложбата на творби, нарисувани от  талантливите участници в клуб „Изобразителното изкуство”.

В Актовата зала участниците в клуб „Театър и слово” представиха презентацията „Целият свят е сцена и всички ние сме актьори”, с която запознаха присъстващите с кратката история на театъра и театралното изкуство. Акцентът на програма за деня бе сценка по мотиви от книгата на Алеко Константинов „Бай Ганьо”, по време на която учениците успяха да впечатлят публиката в залата с истински актьорски умения, лекота и увереност в играта.

Гости на проявите бяха директорът на гимназията инж. Марияна Стратиева, г-жа Недка Дженева –зам.-директор по учебната дейност и председател на съвета „Твоят час”, зам.-директорът по учебно-производствената дейност инж. Кремена Славова, колеги, родители и ученици от гимназията.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *