Фабрика на IPS в Кърджали за технологии на бъдещето готова до лятото

Строителството на фабрика за производство на високотехнологични токозахранващи системи EXERON ще бъде завършено през второто тримесечие на 2018 г.  „Интернешънъл Пауър Съплай“ (IPS) започна изграждането на собствена фабрика в Кърджали през септември 2017 г., като идеята е там да се обедини целият производствен цикъл на продуктите и да се започне серийно производство на интелигентните системи за преобразуване на енергия – EXERON.
Капиталовата инвестиция възлиза на 32 млн. лв., като се планира поетапно разгръщане на пълния капацитет на фабриката. През първата година се очаква заетост на около 100-120 работници, като до началото на 2019 г. служителите ще достигнат 240 души. В дългосрочния план на фирмата е заложена и втора част на проекта, където се предвижда работният капацитет да нарасне двойно и броят на работниците да достигне до 600 души.
Инвестиционното намерение предвижда изграждането на производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в складова индустриална зона – район „Гарата“, гр. Кърджали, в имот с площ около 19 дка, както и всички съпътстващи я спомагателни постройки и съоръжения. Застроената площ сумарно е 6925 кв.м при РЗП 8224 кв.м. Теренът е собственост на IPS.

Изборът на Кърджали за място на първата серийна фабрика на IPS е бил повлиян и от огромната подкрепа на местните власти, от желанието и отзивчивостта им да съдействат този завод да бъде изграден именно в техния град. Инициативата на IPS бе оценена и от Министерството на икономиката чрез Българската агенция за инвестиции, която връчи сертификат за инвестиция клас А на дружеството.

Енергийна независимост

Фабриката на IPS е първа по рода си в България, тъй като ще бъде изцяло независима от националната електрическа мрежа и ще захранва потреблението си чрез използване на възобновяеми източници (соларни панели и вятърни турбини) в комбинация с акумулаторни батерии и уникалната токозахранваща система EXERON, която ще управлява, следи и оптимизира целия производствен цикъл на електроенергията.
За сградата са предвидени 1400 фотоволтаични панела, монтирани на покрива, и три броя ветрогенератори, разположени в североизточния край на имота, които ще подпомагат процеса за производство на електрическа енергия. Електрическата мощност, която се генерира от тях, е около 360 kWp и ще е напълно достатъчна да захранва всички консуматори в обекта. Ако има излишък при производство на електрическа енергия от възобновяемите източници, тя ще се използва за зареждане на акумулаторни батерии.
Генерираният от възобновяемите източници и съхранен в акумулаторните батерии ток ще се използва само за собствени нужди и няма да се връща в мрежата. На площадката са предвидени също 12 бр. зарядни станции за електромобили.

Вдъхновението за подобно инженерно решение идва от стремежа да се покаже на практика как измислената и създадена от IPS технология EXERON може да подсигури напълно автономно, надеждно и висококачествено електрозахранване на крайния потребител. Технологията разрешава проблеми там, където конвенционалните решения са икономически или технически нерентабилни.

Потенциалът

Огромният потенциал за електрифициране на региони без достъп до мрежа в световен мащаб поражда необходимостта от изграждане на завод за серийно производство и увеличаване на производствените мощности на IPS, за да може адекватно и бързо да задоволи нарастващото търсене на токозахранващи системи за региони без достъп до мрежа.
Достъпът до „електричество за всички“ продължава да бъде водеща тема в развиващия се свят и макар през последните години да има значителен напредък в тази област, към края на 2017 г. статистиката показва, че около 1.1 млрд. души по света са без достъп до електричество. Постигането на пълна електрификация в региони като Субсахарска Африка и Югоизточна Азия става все по-предизвикателно, тъй като тези, които остават без достъп, обикновено живеят в най-трудните места за достигане, в отдалечени общности или малки острови. Икономически е необосновано за националните електрически компании да инвестират в разширяване на електропреносните мрежи и това открива огромния потенциал за изграждането на така наречените минигрид системи.
Технологията, която ще се произвежда в завода в Кърджали, е част от разрешението на проблема с електрифицирането на отдалечените, трудно достъпни места. Във фабриката ще се произвеждат също и продукти за захранване на нефтодобивната индустрия, както и токозахранващи системи за военния сектор. Значително перо от продуктовото портфолио включва и решения за телеком сектора, където отново се търси решение за трудно достъпни локации и токозахранване чрез използване на възобновяемата слънчева енергия.

Архитектура и строителни
технологии в новия завод

Основната сграда е разделена на две функционални части – производствено-складов блок и административно-битов блок. Производствено-складовият блок ще се състои от: склад суровини, зона за монтаж на електронни компоненти, зона за механичен монтаж, зона тест, зона за окончателно изпитване и контрол на качеството, опаковане и склад готова продукция. Производственият процес ще обхване следните дейности: подготовка на суровините и транспортирането им до зона монтаж, тестване на готовите компоненти, окончателно изпитване и опаковъчен процес.
Административно–битовият блок ще представлява двуетажна сграда. В него са разположени офисите на административния персонал, санитарно-битовите помещения на заетите в производството, кухня със столова и технически помещения.
За оформлението на фасадата са използвани съвременни строителни материали с дълъг експлоатационен живот. Външните ограждащи стени на производствено-складовия блок ще се изпълнят с трислойни термопанели за вертикален монтаж. На покрива са монтирани светлинни ленти, оразмерени по начин, който осигурява естествено осветление и допълнителен комфорт на работните места през по-голямата част от деня.
При фасадата на административно-битовия блок в зоната при главния вход и офисите на второ ниво е предвидена обшивка от композитни алуминиеви панели в два цвята според корпоративните стандарти на IPS. Основен елемент от фасадното решение е козирката пред главния вход. Предвидена е за изпълнение със стъкло, закрепено посредством „спайдър“ система за носещата конструкция над него, която хармонично се слива с окачена фасада в зоната на главното фоайе. Тя придава характерния облик на сградата и е завършващият щрих на композицията.
В проекта са заложени високоефективни системи, имащи отношение към климатизацията и вентилацията на сградата. За обезпечаване параметрите на микроклимата съгласно изискванията на нормативната база за административно-битовия блок е предвидена централна климатична инсталация на директно изпарение на хладилния агент (VRV), съответстваща на изискванията за комфорт и енергийна ефективност. Разработената в проекта система е базирана на технологията за променлива температура на хладилния агент, регулираща скоростта на инверторния компресор спрямо натоварването, за да се осигури оптимален комфорт и увеличаване на сезонната ефективност.
За производствено-складовия блок са предвидени отделни за всяка зона климатични инсталации, осигуряващи поддържането на параметрите на микроклимата, включително и необходимото количество пресен въздух за работещите хора. Разработена е въздушна климатизация, като подаваният въздух към отделната зона се обработва предварително в покривни климатични централи. Тези централи са с вентилатори с EC мотори, които позволяват високи работни показатели и ниска консумация на енергия. Също така заложените в проекта съоръжения са с вградена термопомпена секция с активна термодинамична рекуперация, оползотворяваща топлината от отработения въздух и с възможност за реализиране на free cooling при благоприятни атмосферни условия.
Сградата е проектирана с високотехнологични LED осветителни тела с ниска консумация на електроенергия и дълъг живот. Новата фабрика съчетава висококачествените материали, модерните строителни технологии и съвременните методи за производство на електроенергия, с което напълно олицетворява желанието на IPS да влага иновация във всяко начинание.

https://gradat.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache