Бъдещи абитуриенти посетиха Районен съд в Ардино в Деня на отворените врати

Дванадесетокласници   от СУ „Васил Левски” в Ардино се включиха в днешния Ден на отворените врати в Районния съд и Районната прокуратура в града. Денят е традиционен и се провежда на 16 април – Ден на Българската Конституция, когато през 1879 е приета Търновската конституция.

За устройството на съдебната и правораздавателна система пред учениците говори председателят на съда в Ардино съдия Сунай Осман. В Ардинския районен съд работят двама съдии (магистрати), съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител и девет служители. Тук се разглеждат граждански дела, гражданско–административни дела, наказателни дела от общ характер, наказателни дела от частен характер, наказателно частни дела. През 2017 г. броят на разгледаните дела е 293, от които са решени 274, а в инструктивен 3-месечен срок са решени 92%, което нарежда съда на едно от челните места в страната по срочност.

„Отваряме вратите, за да може гражданите да се запознаят отблизо със структурата, функциите и дейността на съда,  да придобият представа за правомощията на различните органи на съдебната власт“, заяви Сунай Осман.

Административният ръководител на Районната прокуратура в Ардино прокурор Петър Борисов запозна дванадесетокласниците с управлението и целите на местната прокуратура.

Младите хора посетиха деловодството на съда и видяха откъде могат да си изкарат свидетелство за съдимост, което ще им трябва в бъдеще при започване на работа и др.

Ардинският Районен съд е създаден през 1913 г., като отначало е бил към Гюмюрджински околийски съд. В Ардино е имало съдилище и по Османско време.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *