Повече гости от страната и чужбина отсядат в хотелите в Кърджалийско

Увеличават се приходите от нощувките в местата за настаняване, особено от гостуващите чужди граждани, повечето от които са от Турция – 67.7%, следвани от Гърция – 8.3%, Германия – 4.9% и Швеция – 3.9%

През април 2018 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 551, а на леглата – 1 102. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 13.3%, а на леглата в тях – с 23.7%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г. е 6 038 и намалява с 6.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

Това показват данните от статистическото изследване на дейността на местата за настаняване, проведено от отдел „Статистически изследвания – Кърджали“ към „ТСБ-ЮГ“ Пловдив

Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 23.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 22.0%.

През април 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 46.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 58.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 53.9% и 41.9%. Най-много са нощувалите чужди граждани от Турция – 67.7%, следвани от Гърция – 8.3%, Германия – 4.9% и Швеция – 3.9%

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2018 г. в област Кърджали са 4 166 и се увеличават с 5.0% в сравнение със същия месец на 2017 г. От всички пренощували лица 79.5% са българи, като по-голямата част от тях (55.2%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 853, като 40.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2018 г. е 19.1%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3 звезди – 25.1%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (14.6%). Общата заетост на леглата намалява с 6.3 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през април 2018 г. възлизат на 241 341 лв., или с 2.8% повече в сравнение с април 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани с 13.8%, докато от български граждани имаме намаление с 0.5%.

1 отговор

  1. On iki каза:

    Kolko broiki adresni registracii ima v registrite na mvr po dni, meseci, godini?!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *