Диана Овчарова, кмет на Община Ивайловград, във фейсбук: Чувствам се удовлетворена, когато помагам на хората

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ПРОЕКТ С ИЗЦЯЛО СОЦИАЛНА НАСОЧЕНОСТ,
СВЪРЗАН СЪС СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА, АНГАЖИРАНОСТ И ГРИЖА КЪМ ХОРАТА

Диана Овчарова

На 22 юни 2018 г., подписах договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” за изпълнение на проект „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград” на стойност 391 087.65 лв. безвъзмездна финансова помощ и 0.00 лева собствен принос, т.е 100 % финансов гарант за общината ни. Оттогава, затрупана в безброй задачи покрай частичното бедствено положение, реализирането и отчитането на проекти, ремонти на водопроводи и други не можах да ви информирам за този успех! Правя го сега, отговорна към гражданите на своята община …

Отчитам изпълнен още един поет ангажимент.
Чувствам се удовлетворена! И това е така, защото помагам на хората.
Сериозен акцент през тази година отделяме на социалните услуги, още с приемането на бюджета. Назад във времето е имало упреци, че залагаме само на саниране и асфалт. Тук мога много да споря, но не това целя…

Споделям, че съм изключително щастлива със спечелването именно на този проект, защото чрез него влизаме пряко във всеки един нуждаещ се дом… радвам се на поредния успех на общината, която ръководя, една от 30-те класирани общини, измежду 171 финансирани частни инициативи, на отделни физически или юридически лица.
След ОП „Спектър” и ОП „Общинско горско предприятие” – това ще е следващия знаков социален проект, свързан със социалното предприемачество, имащ социална насоченост и ефект. Подписаният договор ще спомогне да надградим и доразвием действащата социалната кухня. Заварих я през 2011 г. да приготвя храна за 79 човека, в началото на 2018 бяха 68 човека, днес са 147 и очаквам да разшири обхавата си двойно, след този проект.

Само ако човек може да си представи мащабите на една такава инициатива?
Всеки ден да обхождаш 51 населени места, труднодостъпни, разпокъсани, разположени на площ 870 кв. км., да кръстосваш общината от единия край до другия, за да стигнеш до всяко село и всеки нуждаещ се с топла храна, на символична цена, с добра дума, с компетенцията на екип от здравни и социални медиатори. Всичко обаче си струва, когато видиш топлината в очите на хората, които те срещат с най-широките и заразителни усмивки. Това ти стига! Това е признание!

Уважаеми жители на общината,
Използвам възможността да призова тези, които имат нужда от услугата топла храна.
Ако искате всеки ден нашите екипи да достигат до вас или до вашите родители – свържете се с кметовете на кметствата, или позвънете на телефон 0885504010 и оставете своите координати за връзка.
Предстои ни доста работа за много кратко време – от ремонт в сградата на производствения комплекс „Колибар чешма”, където е предвидено да се развива дейността, до назначаването на 32 човека. Искрено се радвам, че ще бъдат създадени нови работни места, ще се ангажират хора и ще достигнем до повече нуждаещи се… Не на последно място искам да споделя, а то е и обезпечено от бюджета на програмата, че кухнята ще бъде обзаведена с най-съвременното, професионално кухненско обзавеждане и оборудване: конвектомати, абсорбатори, хладилни камери, съдомиялни, стерилизатори, кухненски роботи, за да може максимално да се улесни приготвянето на големия обем храна.
Така в производствен комплекс „Колибар чешма”, който управляваме от близо една година, с тези 32 човека, общия брой на работещите ще достигне 42, а комплексът ще се обнови и допълни с ново съдържание, превръщайки се в многофункционален център за предоставяне на услуги. Използвам повода да Ви съобщя още една положителна новина, а тя е – ОП „Спектър” е регистрирано в камарата на строителите. В тази връзка, предстои да предложа на Общински съвет Ивайловград да одобри допълнителни видове услуги, свързани със строителството, от които да може да се ползва и местното население.
Уважаеми жители на общината,
Лично за себе си никога не съм имала съмнения, че това ще бъде добър проект. Благодаря на тези общински съветници, които ме подкрепиха, защото имаше и други.
Изключителна енергия и инициативност е необходима, за да стигнем до тук.
Давам си сметка колко труд стои под този мой подпис и колко старание трябва да положим, за да запазим и доразвием започнатото…

За 7 години обаче, ние създадохме една страница и продължаваме все по-успешно да го правим, в различни направления, с различни функции и съдържания, но винаги в полза на хората. С ясно разписана концепция, последователно и отговорно, разширявайки обхвата на Програмата ми за управление. Каквото и да говоря – формулата за успеха е една – всичко, което се случва е функция на непрекъсната и неуморна работа. Да си пожелаем успех и в това начинание!

 

1 отговор

  1. семо каза:

    Не е ли по-важно хората да се чувстват удовлетворени от управлението на един или друг управник ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *