Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Огойска, дъщеря на поетесата Мар­гарита Пет­кова.

Зная колко е тежък този момент и за Мар­гарита, и за дъщеря й, зная какво е да се бориш за живота си, зная, че само съчув­с­т­вие не стига, тряб­ват и пари. Раз­б­рах от драматич­ните думи на Мар­гарита Пет­кова, че семейс­т­вото изживява много трудни дни и че са нужни сред­с­тва за скъпос­т­руващата операция на Надежда. Искам да помогна младата жена да пребори рака“, каза Вежди Рашидов. Той се поз­нава отдавна с Мар­гарита Пет­кова и е съп­ричас­тен с голямата тревога в семейс­т­вото й.

Искам да  дам надежда на Надежда и на ней­ните деца“, обясни Рашидов.

Вежди Рашидов многок­ратно през годините е дарявал пари за хора в беда, за лечението на болни артисти, за сираци, за въз­рас­тни творци, за стипен­дии на талан­т­ливи деца. Приходите от цяла своя изложба през 2016 г. той дари на Клиниката по дет­ска онкология при бол­ница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. В Армения и до днес пом­нят големия му жест след унищожител­ното земет­ресение през 1988-ма, когато Вежди Рашидов дарява заедно с Георги Трифонов на най-тежко пос­т­радалия град Спитак 60 хиляди долара, получени тогава от излож­бата им в Индия.

Пример за благот­ворител­ност в пар­ламента дава и пред­седател­ката на БСП Кор­нелия Нинова, която ежемесечно дарява част от зап­латата си на болни деца. Това тя нап­рави, след като от ГЕРБ отказаха да зам­разят доходите и да намалят привилегиите на народ­ните пред­с­тавители.

2 коментара

  1. Пожарна Техника каза:

    Поздравления за постъпката! Ако можеше всеки политик да го прави… дали нямаше да живеем в много по- топла страна.

  2. Джон Бон Джоуви каза:

    …Постъпка достойна за уважение!!!Респект,г-н Рашидов….дано и другите постъпват благородно като Вас!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *