Днес е Международният ден на младежта

 На 12 август отбелязваме Международният ден на младежта.За първи път в България този ден е отбелязан официално през 2007 година.На 17 декември 1999г.с резолюция 54/120 Общото събрание на ООН  приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите, отговарящи за младежта,която се състои в Лисабон на 8-12 август 1998г.именно на тази конференция се взема и решението 12 август да бъде обявен за Международен ден на младежта.Общото събрание препоръчва на този ден да бъдат организирани множество събития и инициативи,които да са в подкрепа на младежите по цял свят.Този ден е от особена важност за всички младежи.Чрез предоставените им възможности младежите имат възможност да разгърнат своя потенциал.Нужно е не само те да бъдат подкрепени,но също така и да се отбелязват техните постижения,както и да се намери начин за по-доброто и пълноценно включване на младите хора от цял свят в развитието на нашето общество.Младите хора мечтаят,творят,учат се непрестанно,и се стремят да се усъвършенстват. Те,като бъдещето на нашето общество трябва да получат своя шанс за реализацията си в обществото ни,когато на младите хора им е гласувано доверие при вземане на решения,те от своя страна се стремят чрез твоя младежки устрем,позитивизъм и вяра в бъдещето да оправдаят гласуваното им доверие.А какви са проблемите на младите хора?Това е един много важен и съществен въпрос.Именно поради тази причина фокусът се поставя върху привличането на общественото внимание към техните проблеми,както и оказване на подкрепа, чрез организиране на диалог между младите хора и институциите.Разнообразните умения и способности,които притежават младежите са богатство,което ние трябва да съумеем да запазим.Липсата на реализация при младежите е един от основните проблеми.Неслучайно и ООН има разработена рамка с три основни цели:
– Повишаване ангажираността и инвестирането в младежта;
– Повишаване на междукултурното разбирателство сред младите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *