Община Крумовград ще тегли 1 милион лева кредит за ремонт на улици

Търси оферти от финансови институции за предоставяне на заема 

Община Крумовград ще ползва дългосрочен банков заем за финансиране на част от инвестиционен проект за рехабилитация на улична мрежа в града.  Това става ясно от публикувана покана на интернет страницата на общината за предоставяне на оферти  от финансови институции.

Със заема ще бъдат ремонтирани улиците „Тракия” – с дължина  575 метра, „Георги С. Раковски” – 583 м, и „Капитан Петко войвода” – 850 метра. Предвижда се актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска” – 730 метра.

На сесия през август Общинският съвет е дал съгласието си за поемане на общински дълг чрез сключване на договор за общински заем и определил параметрите на дълга.

Максималният размер на дълга ще бъде 1 млн. лева. Срокът на погасяването е 48 месеца на равни месечни погасителни вноски от датата на започване на усвояването на кредита, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Обезпечаването на кредита ще бъде чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи  парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на общината.

Основен и единствен критерий при оценяването на офертите е най-ниска предложена цена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *