Отдават в Сипей земи по аренда за отглеждане на овощни насаждения

Началната тръжна цена на декар за една стопанска година е 35 лева

Община Кърджали е обявила публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на земи от общинския поземлен фонд за създаване и отглеждане на овощни насаждения. Имотите се намират в землището на село Сипей.

В местността „Евин алтъ” се предлага нива, 6-та категория, с площ 3.798 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35 лева, а в местността „Чайър”- нива 4-та категория, с площ 6.337 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година също 35 лева.

Срокът за отдаване на двата имота под аренда за отделните видове овощни насаждения се определя съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Участникът в търга трябва да посочи само един вид овощно насаждение, се уточнява в заповедта на кмета за провеждането на търговете.

При заплащането на арендната цена наемателите ще имат четири години гратисен период. За периода от петата до седмата стопанска година на плододаване ще плащат достигната на търга арендна цена, а за останалия период 45 лева на декар за стопанска година. Върху арендната цена няма да се начислява ДДС. При сключване на договора за аренда се заплаща 120 лева гаранция на декар за изпълнение на задълженията по договора.

Валери НЕДЯЛКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache