Екоинспекцията в действие: Преместиха стари гуми във „Възрожденци“, почистиха сметища край Долна крепост и Калинка

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през ноември  извърши 70 проверки на 70 обекта. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 7 акта и са издадени 15  наказателни постановления на стойност 2950 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 673 лв.

Съставени са 4 акта и са издадени 8 наказателни постановления на физически лица за разораване на имот в защитен зона от Натура 2000, което е в нарушение на забрана от заповедта за обявяването й. Пет наказателни постановления са издадени за реализация на инвестиционни предложения в защитена зона без проведена процедура по оценка за съвместимост.

Излезли от употреба гуми, натрупани извън Обществен събирателен център в Кърджали, са преместени за съхранение до предаването им за последващо третиране в границите на центъра. Акцията бе осъществена и благодарение на сигналите на граждани до вестник „Нов живот“ и запитванията от страна на редакцията до отговорните институции.

Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на Винарска изба в Харманли за осъществява дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. За изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми е глобено с 1000 лв. млекопреработвателно предприятие в Меричлери. Поради същата причина са съставени актове и на две винарски изби в Свиленград.

Почистени са 7 нерегламентирани сметища–  в землищата на селата Брод, общ. Димитровград и Долна крепост, община Кърджали; замърсен участък от републиканската пътна мрежа в района на село Калинка, община Кърджали; в с. Брягово, общ. Хасково;  нерегламентирани сметища между селата Ръженово и Долно Съдиево, общ. Маджарово и в с.Бряст, общ.Димитровград.

На „зеления“ телефон през месеца са постъпили 3 сигнала.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *