Оптимизация: Съкратиха две длъжности „прокурор“ в Ардино, разкриха две длъжности в Районната прокуратура в Кърджали

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, считано от 1 януари 2019 г.:

– съкрати по една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Белоградчик и Районна прокуратура – Кула и съответно  разкри две длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Видин;

– съкрати по една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Дряново и Районна прокуратура – Трявна, както и една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Трявна и разкри три щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Габрово;

– съкрати две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Тервел и разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Добрич;

– съкрати една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Ардино и разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали;

– съкрати една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Брезник и Районна прокуратура – Трън, както и по една щатна длъжност „прокурор“ от двете прокуратури и разкри четири щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник;

– съкрати една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Чепеларе и една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Мадан и да разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Смолян;

– съкрати една щатна длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ и една длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Тополовград и разкри две щатни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Ямбол.

По предложение на Прокурорската колегия за оптимизиране структурата на районните прокуратури Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 21/19.07.2018 г., считано от 01.01.2019 г. закри районните прокуратури в градовете Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград като разкри териториални отделения към районните прокуратури със седалище в областния град.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *