Около 5600 пенсионери в Кърджалийско ще бъдат засегнати от промените в Закона за хората с увреждания

Между 5500 и 5600 пенсионери в област Кърджали ще бъдат засегнати от предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа от следващата година. Това съобщи Цветомир Хаджиев, директор на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Кърджали:

Считано от 1 януари 2019 г. този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се изплаща от АСП, като размера й не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. В съответствие със закона за хората с увреждания на лицето с увреждания се отпуска по-благоприятната за лицето помощ. Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия. Промяната касае само тази добавка от 25%, която се изплаща към пенсии, които се получават на друго основание. Тези пенсии ще бъдат прекратени и ще бъдат прехвърлени към дирекциите „Социално подпомагане“ и ще влезнат в новата финансова подкрепа, която ще се осигурява за лицата.

Лицата, които са получавали прекратената социална пенсия за инвалидност, но не получават месечна добавка за социална интеграция, трябва да подадат заявление, за да им бъде отпусната новата месечна помощ, каза още Цветомир Хаджиев, директор на Регионалната дирекция Социално подпомагане в Кърджали.

http://bnr.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *