„Зрънце любов“ за птиците от децата в ЦНСТ Крумовград

Зрънце любов и огромно желание за полагане на грижи вложиха децата от Център за настаняване от семеен тип – Крумовград при изработване на къщички и хранилки за изхранването на пойни птици през зимния сезон в града.

Организаторът на инициативата, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Крумовград осигури къщичките и хранилките за птици, семената и останалите пособия за изработване им в организираната в периода от 27 до 31 декември 2018 г. работилница за хранилки в Център за обществена подкрепа – гр. Крумовград.

Възпитаване на любов и хуманно отношение у децата, изграждане на мотивация за полагане на грижа и внимание за развитието на пълноценни личности беше водещият мотив за организирането на инициативата.

Мероприятието откри секретаря на МКБППМН с презентация и информира малките възпитаници на ЦНСТ за кампанията „Зрънце любов“ на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Последва беседа за птиците, които се срещат най-често в града.

В практическата част децата се включиха с интерес в изработването на хранилки с подръчни материали. Със специално предвидени за целта бои оцветиха част от хранилките и къщичката за птици, успешно изработиха и заредиха със семена 10 хранилки.

В последния ден на мероприятието, на връх нова година къщичката и хранилките за птиците бяха поставени на дръвчетата пред Центъра с помощта на младежите от ЦНСТ. Желанието на децата беше хранилките да бъдат поставени в близост до тях, за да се порадват на своите пернати посетители и да се погрижат за редовното зареждане на хранилките с храна.

„Вече и ние си имаме къщичка за птици и за кого да се грижим“  казаха най-малките и с голям интерес и вълнение отбелязаха своя принос за оцеляването на птиците през зимния период  на интерактивната карта на сайта на БДЗП.

Броят на хранилките, отбелязани на интерактивната карта вече наброява около 1550 хранилки в градове и села из цялата страна.

Всеки от нас може да се включи в кампания на БДЗП, независимо къде живее.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *