Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София, Пловдив, Варна и Кърджали

През второто тримесечие на годината местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1476 жилищни сгради с 8178 жилища в тях и 1 023 667 кв.м разгъната застроена площ. Разрешителни са дадени и за 32 административни сгради/офиси с 34 350 кв.м площ и на 1274 други сгради с 959 613 кв.м площ.

Спрямо година по-рано издадените разрешителни за жилищни сгради намаляват с 10.4%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 40.6%, а разгънатата им застроена площ – с 31%, показват данните на Националния статистически институт.

Спад, дори по-голям, има и при разрешителните за други сгради. При административните той е с 20% за година, а при другите – с 35.3%. Същевременно разгънатата площ на административните сгради намалява с 53.6%, докато на другите сгради е с 1.2% повече.

Спрямо първото тримесечие на годината обаче издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27%, жилищата в тях – с 30.9%, а общата им застроена площ – с 25.5%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава нарастване съответно с 23.1 и 24.2%, а общата им застроена площ е повече с 3.8 и 50.3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 223, София (столица) – 216, Варна – 133, и София – 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3168, Пловдив – 1319, Варна – 713, и Кърджали – 501.

През второто тримесечие е започнал строежът на 1128 жилищни сгради с 6195 жилища в тях и с 812 169 кв.м обща застроена площ, на 25 административни сгради/офиси с 26 136 кв.м застроена площ и на 724 други сгради с 545 449 кв.м площ.

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.9%, но жилищата в тях се увеличават с 61.2%, както и разгънатата им застроена площ – с 54.4%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната площ нараства над два пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 43.3%, а разгънатата им обща застроена площ – с 31.7%

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 56%, жилищата в тях – с 49%, а общата им застроена площ – със 70.5%. Започнатите административни сгради също са повече (с 38.9%), както и общата им застроена площ – с 15.5%. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 55%, а тяхната площ – с 27.2%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 156 жилищни и 77 други сгради; София (столица) – 188 жилищни, 7 административни и 34 други сгради; Варна – 125 жилищни, 3 административни и 39 други сгради; Бургас – 101 жилищни и 42 други сгради.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *