Обявиха процедура за подбор на кандидати за омбудсман на Кърджали

Крайният срок за подаване на документи е 23 януари

Мандатът на сегашния обществен посредник Расим Муса изтече през декември

Временната комисия за подбор на кандидати за Обществен посредник /омбудсман/ на община Кърджали обяви процедура за подбор на кандидати. От кандидатите се иска да представят заявление, автобиография, свидетелство за съдимост, копие от трудова книжка или документ, удостоверяващ трудовия стаж, копие от диплома за завършено образование, най-малко две препоръки, както и концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници. От тях се искат още удостоверения за липса на публични задължения от НАП и Местни данъци и такси и декларация, че нямат друго гражданство освен българско и че са с постоянен или настоящ адрес минимум пет години на територията на община Кърджали.

Длъжността обществен посредник е несъвместима с длъжност в държавната или общинската администрация, той не може да получава възнаграждение по друго трудово, гражданско или служебно правоотношение, да извършва търговска дейност и да изпълнява друга обществена функция, уточняват от Временната комисия за избор на обществен посредник.

Подборът на кандидати ще се проведе чрез събеседване и защита на концепцията. Крайният срок за подаване на документи е 23 януари.

Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник към Общинския съвет беше избрана през декември миналата година. В нея влизат Мухаррем Мухаррем – председател, общински съветник; членове – Гроздан Колев, общински съветник от ГЕРБ, Георги Кючуков, общински съветник от БСП, Ширин Сюлейман от общинската администрация, Себахтин Риза от общинската администрация, Красимир Ангелов, представител на медиите, и Румен Генов, представител на Неправителствена организация.

Мандатът на сегашния обществен посредник Расим Муса изтече през декември 2018 година.

Валери НЕДЯЛКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *