Хора с увреждания започват работа в община Крумовград

В община Крумовград  започват работа 53 лица с трайни увреждания на възраст над 29 години   по проект „Обучения и заетост“ и  3-ма по проект „Обучения и заетост за младите хора“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общината е сключила договор по проекта с Агенцията по заетостта на 2 януари 2019 г.

Наетите лица ще изпълняват длъжности, съобразени с техните възможности – чистач-хигиенисти, пазачи, работници по поддръжка на спортни съоръжения в  кметства, администрация, детски заведения и обслужващи звена, за срок от две години. Ще бъдат ръководени от 12 наставници. Предстои назначаване на още 10 лица.

В първия си работен ден всички те се срещнаха с кмета на общината Себихан Мехмед, която им пожела спорна работа и подчерта, че изпълнявайки задълженията по тези проекти, помощта е взаимна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *