Обявиха процедура за подбор на кандидати за омбудсман на Кърджали, Расим Муса ще кандидатства за втори мандат

Обявиха процедура за подбор на кандидати за омбудсман на Кърджали. Досегашният обществен посредник на Община Кърджали Расим Муса ще се кандидатира за втори мандат

Той вече е подготвил своята концепция. Тя предвижда приемственост като неотклонно спазване на принципите на обективност, справедливост, безпристрастност и толерантност. Омбудсманът смята, ако бъде избран от Общинския съвет, да работи в по-тясна връзка с медиите, предвид обществения интерес по определени казуси. Това в никакъв случай не трябва да нарушава принципа на конфиденциалност, който той неотклонно до сега е спазвал.

Като член на Сдружението на обществените посредници в Република България Расим Муса ще съдейства за промени в законодателството, които да направят институцията „Обществен посредник” приложима и в общини със сложна политическа конфигурация.

Временната комисия за подбор на кандидати за Обществен посредник /омбудсман/ на община Кърджали обяви процедура за подбор на кандидати. От кандидатите се изисква: Заявление; Автобиография; Свидетелство за съдимост; Копие от трудова/служебна книжка или документ, удостоверяващ трудовия стаж; Копие от диплома за завършено образование; Препоръки – не по-малко от 2 броя; Концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници; Удостоверения за липса на публични задължения  от НАП и МДТ – Кърджали. Декларация, че кандидатът няма друго гражданство освен  българско и е с постоянен или настоящ адрес минимум 5 години на територията на Община Кърджали /по образец/

Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:  длъжност в държавната или общинската администрация; длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел.

Общественият посредник не може: да получава възнаграждение за труд по друго трудово, гражданско или служебно правоотношение; да извършва търговска дейност;  да изпълнява друга обществена функция.

Кандидатите, отговарящи на изискванията и представили документи в определения срок, се явяват на събеседване и защита на представената концепция пред Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник.

Чрез събеседването се проверяват познанията на кандидата в областта на: местното самоуправление, взаимоотношенията между местната власт и гражданите и  възможностите за защита на техните права и интереси.

Краен срок за подаване на документи: на 23.01.2019 г. до 17.00 ч.

Подаването на документите се извършва лично.

Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник е избрана с Решение № 268/17.12. 2018 г. В нея влизат Мухаррем Мухаррем – председател, общински съветник; членове – Гроздан Колев, общински съветник от ГЕРБ, Георги Кючуков, общински съветник от БСП, Ширин Сюлейман от общинската администрация, Себахтин Риза от общинската администрация, Красимир Ангелов, представител на медиите, и Румен Генов, представител на Неправителствена организация.

Мандатът на сегашния обществен посредник Расим Муса изтече през декември 2018 година.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache