Понеделник е неучебен ден в ПГ “В.Левски“ заради нанесените щети от пожара

14 януари /понеделник/ 2019г. е обявен за неучебен ден за учениците от Професионална гимназия „Васил Левски“  със заповед №67/11.01.2019г. на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис. Мотивът, посочен в документа е невъзможността  да се осъществи учебен процес, вследствие на нанесени щети от възникнал пожар в сградата на учебното заведение на 11.01.2019г. Заповедта е издадена на  основание чл.59 от АПК,  чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, и след уведомяване на Началника на РУО, и внесен доклад от директора на гимназията във връзка с възникнали извънредни и непредвидени обстоятелства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *