В Крумовград назначават на работа хора с увреждания

В община Крумовград  започнаха  работа 53 лица с трайни увреждания на възраст над 29 г.  по проект „Обучения и заетост“ и  3 по проект „Обучения и заетост за младите хора“  по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Местната администрация  е сключила на 2 януари договор  проекта с Агенцията по заетостта.

Наетите лица ще изпълняват длъжности, съобразени с техните възможности – чистач-хигиенисти, пазачи, работници по поддръжка на спортни съоръжения и други. в  кметства, администрация, детски заведения и обслужващи звена, за срок от две години. Ще бъдат наставлявани от 12 наставници. Предстои назначаване на още 10 лица.

В първия си работен ден те се срещнаха с кмета на общината Себихан Мехмед. Тя им  пожела спорна работа и подчерта, че изпълнявайки задълженията по този проект помощта е взаимна.

НЖ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *