Подготвят проекти за развитие на неземеделски дейности в Кирково и Златоград

Местна инициативна група /МИГ/ Кирково – Златоград е обявила прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград”. Могат да кандидатстват малки предприятия, регистрирани като еднолични търговци, или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, земеделски стопани, чието стопанство има стандартен производствен обем над 8000 евро, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Дейностите трябва да бъдат насочени към развитие на туризъм, производство или продажба на продукти, развитие на услуги и производство на енергия от възобновяеми източници.

Крайният срок за прием на проекти е 11 март. Ако останат средства, ще има втори прием, който ще започне на 1 август и ще продължи до 30 септември.

НЖ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache