Община Кърджали обяви правилата за прием в първи клас

Заявления ще се подават до 20 май, първото класиране ще се извърши до 1 юни

Община Кърджали обяви правилата за прием в основни и средни училища. Той ще се извършва от всяко учебно заведение по вътрешни правила, съобразени с нормативната уредба с подадено заявление в едно от желаните от родителите учебни заведения. Заявления за постъпване в учебното заведение ще се подават в срок, определен от директора, но не по-късно от 20 май. Резултатите от първото класиране се извършва до 1 юни на сайта на училището и на видно място в учебното заведение. Родителите на приетите деца трябва писмено да декларират желанието детето им да бъде записано в училището, в което са приети. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране от 15 до 20 юни, като подадат заявления по образец.

Водещ критерий при приема е близостта на училището до настоящ адрес на родителите /настойниците  и/или най-краткото време за достигане до училището. При по-голям брой кандидати ще се прилагат следните критерии – дете с трайни увреждания над 50 %; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца завършили подготвителна група в избраното училище; близост до местоработата на един от родителите.

Според графика за дейностите по прием на ученици в първи клас, утвърден от кмета на общината инж. Хасан Азис, подаването на заявления за записване е до 20 май 2019 г., разглеждането на заявленията и обявяване на списъците до 31 май, обявяването на класирането на децата за първи клас – 1 юни. Обявяването на свободните места и второто класиране трябва да стане от 15 до 20 юни.

Повече за приема в първи клас родителите могат да научат на интернет страницата на общината, където са публикувани правилата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache