БЧК в Кърджали отчете успешна година в полза на обществото

Областната организация на БЧК- Кърджали проведe днес своето годишно отчетно събрание, по време на което беше представена дейността през втората година от мандата на ръководните органи и приети планиращите документи за работата на организацията през 2019 година.
Гости на събранието бяха зам. председателя на НС на БЧК – проф. Здравко Маринов, зам. областния управител Леман Али, зам.кмета на Община Кърджали-Веселина Тихомирова, директора на РД ПБЗН- комисар Сергей Заимов, директора на РЗИ- д-р Виктор Кирчев, директора на РЦ 112- инж. Елена Паскалева, началника на РУО- Гроздан Колев, партньори, съмишленици и доброволци.
Председателят на събранието д-р Марин Мухтаров предостави думата на проф. д-р Тодор Черкезов, д.м. да направи въведение към отчетните документи, които бяха представени във видеоформат с участието на всички председатели на общинските организации на БЧК и областния координатор на клубовете на БМЧК.
Посочено бе, че организацията през 2018 година обединяват 68 дружества с 3 421 членове и достигнатият процент на обхват на членовете на БЧК спрямо населението на областта е вече 2,27 – над средния за структурите в страната. Подчертана бе подкрепата на местната изпълнителна власт, изградените партньорства и кооперирането на ресурси за съвместна дейност и самостоятелни инициативи в общините Ардино, Крумовград, Момчилград , Кърджали и Джебел. Подчертан бе изключителния принос на младите червенокръстци от областта към социално-помощната дейност, оказана на връстници, и проведените десетки фондонабирателни кампании в подкрепа на деца в риск.
Към настоящия момент доброволците на БЧК в областта са 256, а на БМЧК – 181, отработили през годината близо 7 000 часа безвъзмезден труд. През 2018 година е оказана хранителна подкрепа на 8 819 правоимащи лица от областта на стойност 432 403,03 лева. Дейността на доброволния Екип 254, управлението на социалната услуга „Дом за стари хора“ и „Хоспис Червен кръст“, подкрепата на Община Кърджали и реалния принос, които те имат за решаване на проблемите на възрастните хора от общината и областта, са емблематични за областната организация и опитът им е уникален в системата на националното дружество. Оценката на експертния екип на НС на БЧК, извършил комплексна проверка през 2018 година е отново отлична, и според нея Кърджалийската областна организация „все повече се превръща в подходящ модел за работа в сферата на организационното развитие и определени дейности в социално-помощната сфера“
Председателят на Областната контролна комисия – Маргарита Пачилова отчете извършените проверки и положителните констатации на комисията. Експертът Пепа Чолакова представи плана за работа на организацията през 2019 година, а главният счетоводител Ани Василева презентира проекто-бюджета за 2019 година.
Членовете на общото събрание приеха всички отчетни и планиращи документи. Зам. областният управител връчи поздравителен адрес на председателя на областната организация проф. Т. Черкезов, д.м. В изказванията си гостите на събранието благодариха за интересния начин на представяне на материалите, подчертаха ценността на изградените коректни партньорски взаимоотношения на областно ниво и заявиха подкрепата си за червенокръстката организация в полза на нуждаещите се хора.
Зам. председателят на НС на БЧК , проф. Здравко Маринов изрази своята удовлетвореност от качеството на представените документи и адекватните на местните условия разнообразни дейности на областната организация , които я определят като пример за всички червенокръстки организации в страната.
Снимки : Гюнер Шюкри

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache