Съветниците от ДПС-Ардино: Поведението на групата съветници от ПП ГЕРБ в Ардино е проява на популизъм Позицията на съветниците от ДПС се подкрепя изцяло от кмета на общината Ресми Мурад

„Нов живот“ публикува без редакция становището на групата съветници от ДПС-Ардино, което получихме на редакционната поща:

Не е основателно искането на групата съветници от ПП ГЕРБ в Ардино за преразглеждане на решението на Общинския съвет за определяне на размера на данъка върху моторно-превозните средства (МПС) и такса смет.  Промяната в размера на данъка за МПС е резултат от измененията в Закона за местните данъци, който е приет на 22.11.2018 г. от Народното събрание на Р.България и обнародвано в Държавен вестник – бр.108 от 29.12.2018г. Предложените размери са съобразени с реалностите в общината. В решението на Общинския съвет прието на 31.01.2019 г., никъде няма промяна в размера на данъка върху недвижимите имоти и в размера на таксата за смет спрямо предходната година. А промените в данъка за МПС са продиктувани именно от измененията в Закона за местните данъци и такси. Спазени са всички законови изисквания и всички размери на данъка съобразно мощността на двигателя и екологичната категория на автомобилите са в размер към долния диапазон от приетите със Закона. Въпросът със скока на данъка за товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 тона е решен правилно в Закона и ние приветстваме това. Защото тези автомобили не нарушават по-малко пътната настилка от по-леките автомобили на които данъците досега бяха по-високи.

В този смисъл поведението на групата съветници от ПП ГЕРБ в Ардино е проява на популизъм и не съобразяване със законовата уредба, която е приета от мнозинството в Народното събрание. Съгласно чл.1,ал.4 и чл.68, ал.1 от ЗМДТ не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци и такса за битови отпадъци в течение на годината. Освен това, съветниците от ГЕРБ на януарското заседание на Общинския съвет  не са гласували „против“, а са се „въздържали“. Считаме, че когато е стартирала кампанията по събиране на местните данъци и такси и въз основа на посочените причини не е правилно да се преразглеждат взети решения, свързани с местните данъци и такси. Това заявиха от групата на съветниците от ПП на ДПС в Ардино.

Позицията на съветниците от ДПС се подкрепя изцяло от кмета на общината Ресми Мурад.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *