Община Ардино е изправена пред проблем при социализирането на крепостта над устието на река Боровица През миналата седмица общинският съвет в Ардино единодушно даде съгласие да предостави на общината недвижимата културна ценност за срок от 10 години

Административни процедури спъват по-бързото социализиране на късноантичната и средновековна крепост над устието на река Боровица. През миналата седмица общинският съвет в Ардино единодушно даде съгласие да предостави на общината недвижимата културна ценност за срок от 10 години. Сега обаче се оказва, че община Ардино среща трудности при придобиване на собствеността за управление. „Направихме заснемане на района. Направихме постъпки в Националния институт за недвижимо културно наследство. Очертаха се границите обаче изведнъж се оказва, че крепостта се намира върху държавна горска територия и сега трябва да съгласуваме с тях, че те не са против общината да придобие тази културна ценност или да я стопанисва. Направихме постъпки в Държавно горско стопанство – Ардино, те казват, че това не е от техните компетенции. Направихме постъпки в Южно държавно централно предприятие – Смолян, те също казват, че не могат да се произнесат по този казус. Само едно писмо според мен е достатъчно, но те не могат да напишат или нямат смелостта да напишат, или изразяват различно мнение по отношение на проектните намерения на общината“, каза кметът на Ардино Ресми Мурад.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *