33 проекта са подадени пред Местна инициативна група Кирково-Златоград Сформирана е комисия от външни експерти-оценители, която в периода 14 март – 22 април ще извърши оценка и класиране на проектите 

На 11 март 2019 г. приключи първият прием на проектни предложения, организиран от МИГ Кирково-Златоград, по мярка 6,4 – Инвестиции в неземеделски дейности. Подадени са общо 33 проекта, което потвърди значителния интерес към Мярката. Наличният бюджет е 978 хил. лв, като кандидатите следва да осигурят и собствен принос от 25 %.
Подадените проекти предвиждат инвестиции в 4 населени места от община Кирково и 3 населени места от община Златоград. Общо 12 проекта са за град Златоград, 10 проекта – за село Кирково, 11 проекта – за населени места извън общинските центрове. 24% от проектите са предназначени за хотели и къщи за гости, 10% – за заведения за хранене, 8% – за производствени дейности, останалите са за различни видове услуги – допълнителни туристически, медицински, рекламни и други услуги.
На 12 март 2019 г. е сформирана оценителна комисия от външни експерти-оценители, която в периода 14 март – 22 април ще извърши оценка и класиране на проектите.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *