Иван Кадиев: Интересът към газифицирането в Кърджали е огромен Инвестиция в газифициране на дома се възвръща в рамките на 3-4 години

Иван Кадиев е ръководител на локалния офис на фирма „Ситигаз“ в Кърджали. Компанията стъпва в областта през 2011 година, когато се прави първата копка за полагане на газопроводи

-От кога започна газифицирането в Кърджали и как напредва?

-Първата копка беше през 2011 година. До 2014 изграждахме само разпределителните газопроводи. В началото започнахме слабо, защото населението не беше достатъчно запознато. После се засили интересът и сега вече кърджалийци се активизираха. Хората разбраха, че газта е най-евтиното и екологично чисто гориво за отопление.

-Само граждани ли проявяват интерес или повече фирмите са заинтересовани от газифициране?

-Наши клиенти вече са болницата, психиатрията, детски градини, почти всички училища, повечето обществено-административни сгради, както и фирми, които са в старата градска част.

-Това значи ли, че развивате вашата дейност само в старата градска част? Няма ли интерес у жителите на „Възрожденци“, „Веселчане“?

-Тепърва предстои да навлезем във „Възрожденци“, „Веселчане“ и „Гледка“, където проявяват много сериозен интерес.

-Кажете каква е процедурата по газифицирането? Колко време отнеме на едно домакинство да премине на газ?

-Първо трябва да подадат при нас заявление по образец. Всички заявления се разглеждат на експертен съвет и там се одобряват желаещите. Ако днес някой гражданин подаде заявление и на първия предстоящ експертен съвет не бъде одобрено, това не значи, че отпада от списъка на чакащите. То ще бъде разгледано на някое от следващите заседания на експертния съвет, докато бъде одобрено за газифициране. Газопреносната разпределителна мрежа до границата на имота е наш ангажимент, а навътре в жилището е на собственика. Изграждат се две системи. Едната е за газоподаване – от таблото, което се монтира на границата на имота до котела, и топлоотдаването е от котела до радиаторите. Тъй като първата, газовата част се води съоръжение с повишена опасност, се изработва проект от лицензирана фирма. Собственикът го одобрява или иска корекции, които не трябва да излизат от нормите за газифициране. След това проектът се съгласува с технически надзор и може да се пристъпи към реализация. Ползват се местни фирми, на територията на града, които могат да изграждат вътрешните инсталации. Те също трябва да са лицензирани за извършване на такава дейност. Това са стъпките.

-Какви са плановете за разрастване на вашата мрежа?

-В началото, както казах, интересът беше слаб. Първата година ползватели бяха едва 10-15 човека. Следващата година станаха 30-40 и така непрекъснато се увеличават. Сега абонатите ни са от порядъка на 150-160. Цели жилищни блокове изявяват желание.  Тенденцията е за бърз растеж. В момента имаме над 120 подадени заявления, от които около 80 процента ще бъдат удовлетворени. Тези, които са много далеч от нашите тръби, ще бъдат планирани за по-късен етап на включване.

-Имате ли някакви изчисления, които показват за какъв срок се възвръща една инвестиция в газифициране на дома?

-От порядъка на 3-4 години инвестицията би могла да се върне.

-Близкото до Кърджали Сипей е първото газифицирано село в общината. Има ли интерес и от други села? Кога ще можете да задоволите техните нужди?

-Да. От село Калинка вече имаме около 50 заявления, подадени при нас. Близо 70 жители на Резбарци също искат. Нашите усилия на този етап са насочени предимно към града. След като задоволим потребителите в града на 100 процента, тогава ще развиваме мрежа и в селата.

-Работата по газифицирането води и до някои неудобства и проблеми. Има жалби от жители в квартал „Байкал“, че след прекарване на газопроводи, уличното платно и тротоарите не са възстановени и вече две години хората, които живеят там, газят в кал и дупки всеки ден. Как се справяте с такъв вид проблеми?

-Гражданите са абсолютно прави. Основната дейност на нашата фирма е търговия с газ. Ние сключваме договори с подизпълнители, които извършват строителната дейност по полагане на газопроводите. Не сме се разплатили с нито една от тези фирми и няма да се разплатим, докато всичко не бъде възстановено на 100 процента. В интерес на истината, уличните настилки в квартала, не са били в добро състояние и преди изкопните работи. Най-проблемна е улица „Родопи“ и то не цялата. Твърдо ще възстановим настилките там, щом започнат да работят асфалтовите бази. Тенденцията е да започнем да работим не по конвенционалния начин с изкопи, а приложихме метода със сондиране и къртица. Миналата година в квартал „Студен кладенец“ приложихме този начин и нямахме никакви проблеми с гражданите.

 

Въпросите зададе Валентина ИВАНОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *