Свикват заседание на Общинския съвет в Кърджали на 22 април Приемат отчет за състоянието на общинската собственост, актуализират програмата за управление на отпадъците

Общинският съвет в Кърджали ще заседава на 22 април от 10 часа в голямата зала на Бизнес инкубатора. В проекта за дневен ред са включени 33 точки.  Съветниците ще приемат отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. Трябва да допълнят Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд за 2019 годна и да актуализират Програмата за управление на отпадъците на територията на общината за периода 2018-2020 година.  Предвижда се също да гласуват  отчета за изпълнението на плана за развитие на социалните услуги през миналата година и да одобрят нов план за следващата година.

Кметът Хасан Азис ще поиска от  съветниците да дадат съгласието си за продажба на имоти – частна общинска собственост, на застроени поземлени имоти, както и за удължаване на договори  за наем и за безвъзмездно ползване на общински имоти.  Трябва да се произнесат също по няколко предложения на кмета за одобряване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове във връзка с реконструкция и доизграждане на водопроводи и канализационни мрежи.  На сесията ще стане ясно и каква дейност са осъществили читалищата в общината през миналата година. НЖ

Виж. 8 стр.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache