Избори 2019

УСЛОВИЯ И РЕД

за отразяване на предизборната кампания за Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от изданието на ИК „Родопи” ООД, гр. Кърджали в. „Нов живот+Перперикон” и в сайта  www.novjivot.info

Кандидатите и партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания. Медията предоставя еднакви условия и ред за отразяване на предизборната кампания на всички кандидати.

Във връзка с предизборната кампания медията може да използва платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати. Платеното отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, се извършва при едни и същи условия и цени.

Цените, описани по-долу не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата www.novjivot.info не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Заплащането по договорите се извършва предварително.

В договорената търговска реклама, която се публикува във в.”Нов живот” и в сайта на изданието се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали.

В сайта на изданието се публикува информация за възмездните и безвъзмездните договори, съгласно изискванията на изборното законодателство.

При публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания във в. ”Нов живот” и в сайта www.novjivot.info, те се отделят чрез визуален знак, който съдържа надпис, че материалът е платен.

Ако в медията се публикува материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то тя се задължава незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

Същите условия се прилагат и когато от публикувания материал са засегнати държавни или местни органи.

Цени за отразяване на предизборната кампания за Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от изданието на ИК „Родопи” ООД, гр. Кърджали
в. „Нов живот+Перперикон” и в сайта www.novjivot.info

⦁  Цени за публикации във вестника /на кв.см/
– на цветна първа страница – 3.50 лв./кв.см;
– на цветна вътрешна страница – 2 лв./кв.см;
– на цветна последна страница – 3.00 лв./кв.см;
– на черно-бяла вътрешна – 1.00 лв./кв.см

⦁ Цени за публикации в сайта

⦁ Статия, създадена от редакцията – 250 лв.
⦁ Статия, изпратена ни от клиент – 150 лв.
⦁ Статия, създадена от редакцията, с вграждане на линк – 300 лева
⦁ Статия, изпратена ни от клиент, с вграждане на линк – 200 лева
Цената се увеличава пропорционално с 10 % на всеки 100 думи.

⦁ Банер над главата на сайта
на ден – 35 лв.
на седмица – 250 лв.
на месец – 500 лв.

⦁ Банер вляво, първа позиция
на ден – 20 лв.
на седмица – 120 лв.
на месец – 360 лв.

⦁ Банер вляво, трета и следваща позиция:
на ден – 10 лв.
на седмица – 50 лв.
на месец – 140 лв.

⦁ Банер вдясно, втора позиция
на ден – 7 лв.
на седмица – 40 лв.
на месец – 120 лв.

– Банер вдясно, трета и следваща позиция:
на ден – 5 лв.
на седмица – 30 лв.
на месец – 80 лв.
⦁ Пакетни цени за публикации във вестника и в сайта на изданието:

Публикация в сайта +
– 1 вестникарска вътрешна черно-бяла страница – 800 лв.;
– ½ вестникарска вътрешна черно-бяла страница – 400 лв.;
– ¼ вестникарска вътрешна черно-бяла страница – 200 лв.;
– ½ първа цветна страница – 1200 лв.
– ½ последна цветна страница – 1000 лв.

⦁ Цени за влагане и разпространение на рекламни вложки:

⦁ Еднократно в пълен тираж – 180 лв.
⦁ Над 3 пъти – 30% отстъпка от посочената цена

Договори във връзка с предизборна кампания 2019 г.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Моля, попълнете полето. *

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache