Приемат План за финансово оздравяване на община Кърджали Местният парламент ще заседава на 30 май в голямата зала на Бизнес инкубатора

Общинският съвет в Кърджали ще заседава на 30 май. В проекта за дневен ред са включени 24 точки.

Кметът на общината инж. Хасан Азис ще внесе предложения за допълване и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и Програмата за управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд. Съветниците трябва да приемат годишните отчети за 2018 г. на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитала. Дебати се очакват около приемането на План за финансово оздравяване на общината за периода 2019-2020 г.

Предвижда се местните парламентаристи да дадат съгласието си за продажба на имоти-частна общинска собственост, за прекратяване на съсобственост между общината и частни лица, за отдаване на помещения под наем, откриването на детска градина „Мир” и пенсионерски клубове.

Ще се гласува също отчет за изпълнението на Програмата за закрила на детето и приемането на нова програма, както и отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за личностно развитие на децата и учениците от община Кърджали.

Валери НЕДЯЛКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache