Община Кърджали ще реализира проект за патронажна грижа Насочен е към възрастни и хора с увреждания

В община Кърджали ще се реализира проект за патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания. Те ще бъдат подкрепяни в домашна среда. На последната си сесия общинските съветници взеха решение, свързано с предоставянето на услугата. Чуйте подробностите от зам.-кмета Веселина Тихомирова: „Община Кърджали подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнението на проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”, който се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонента 2”.

Проектът е насочен към подобряване качеството на живот и достъпа до здравно-социални услуги в домашна среда, насочени към социалното включване на хора с увреждания и възрастни  хора  в община Кърджали. Целевата група на  проекта  включва 157 жители  –  възрастни  хора  над  65 години  с ограничения  или  в  невъзможност за  самообслужване,  хора  с  увреждания и  техните  семейства“.  

На последната сесия на Общинския съвет в Кърджали, съветниците гласуваха кметът Хасан Азис да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, за сумата от 79 899,62 лева.  

Основните  дейности  по проекта  са  свързани  с  подбор на  потенциални  потребители,  подбор  и  обучение  на  екип  за  управление и  персонал  за  предоставяне  на  патронажната  грижа, както и  предоставяне на  почасови  мобилни  здравно –  социални  услуги  и  психологична  подкрепа  в  домашна  среда.  Реализирането  му ще  допринесе  за  обогатяване  на  патронажната  грижа в общината.

Източник: БНР – Кърджали

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache