„Бюрото по труда“ в Кърджали с три нови услуги в областта

„Бюрото по труда“ в Кърджали предоставя три нови услуги от началото на месец юли в областта. Техните наименования са: „Консултации и менторство след започване на работа“, „Мобилно бюро по труда“ и „Семеен трудов консултант“ и са насочени към уязвимите групи на пазара на труда. Такива са продължително безработни лица и безработни младежи до 29 години, безработни лица без образование или с ниска квалификация, от етнически малцинствени групи, с различни зависимости или изтърпели наказание „лишаване от свобода“.

Броят на регистрираните в Бюрото младежи от област Кърджали за 2019 година е 657 души, това са 12,5 процента от общо регистрираните в района. Относителния дял на регистрираните млади хора е с 0,3 процента по-нисък от този на национално равнище който е 12,8 процента.

Услугата „Мобилно бюро по труда“ създава и възможност да се посещават отдалечени населени места и районните с висока концентрация от уязвими с лица от уязвимите групи, като предоставя пълния набор на услуги на Дирекцията Бюро по труда, с акцент върху осигуряване на заетост, информиране, мотивиране към регистрация, обучение. Тези услуги могат да обхванат всички населени места, в които броя на икономически активното население е повече от 100 души. За реализация на мобилната услуга между дирекцията и кметовете на общини се сключват споразумения до 2020 година, в които общините поемат ангажимент да предоставят безвъзмездно подходящи помещения помещения, в съответните населени места, с осигурен достъп до осветление, отопление, електричество и интернет, включително.

Целта на услугата „Семеен трудов консултант“ е всеки член от семейството да получи услугите, подходящи за неговите специфични нужди. Това ще спомогне за устройване на работа на безработните лица и активиране на неактивни лица. Успешното прилагане на услугата освен основната цел за устройване на работа на родителите или на поне на един член от семейството, намаляване риска от маргинализация. Тя се предоставя от трудов посредник и психолог мениджър, съобразно възможността на съответната дирекция по труда и специфичните потребности на членовете на семейството.

Услугата „Консултация и менторство“ има за цел осигуряване на устойчива заетост. Менторството подпомага ранното идентифициране на потенциални рискове за стабилността на новото работно място, подкрепя лицата и работодателите за да стабилизират и адаптират в работната среда. Тя се осъществява след започване на работа и е услуга, която предоставя модели на поведение и подкрепа на групите в неравностойно положение да станат по-уверени и независими.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache