Средната заплата в област Кърджали достигна 935 лв., за страната е 1253 лв. Месечното възнаграждение в Южен централен район за юни достигна средно 1006 лв. и е по-високо от това, което вземат в Северозапада

Средната брутна месечна работна заплата през юни в страната е 1253 лв., или с 12% по-висока спрямо същия период на миналата година, сочат данни на НСИ. Най-висока е в София – 1730 лв., следвана от Враца – 1213 лв. В Стара Загора средното месечно възнаграждение през юни е 1164 лв., във Варна – 1145 лв., а в Пловдив – 1082 лв.

В област Кърджали средното възнаграждение за юни е достигнало 935 лв., с 1 лв. повече спрямо май. Напредъкът е видим спрямо началото на годината, когато през януари статистиката измерва 872 лв. средна заплата за областта.

С най-високо месечно възнаграждение са през второто тримесечие в страната са работещите в секторите:
– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 053 лв.
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 174 лв.
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 048 лв.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
– Хотелиерство и ресторантьорство“ – 782 лв.
–  „Други дейности“ – 924 лв.

– „Строителство“ – 974 лв.В края на юни 2019 г. наетите лица нарастват с 33,9 хил. души и достигат 2,35 млн. Най-голямо увеличение се наблюдава в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 28,4%, „Операции с недвижими имот“ – със 7,9% и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3,6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово правоотношение е регистрирано в сектор „Образование“ – с 2,4%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache