МИГ „Стамболово – Кърджали 54” набира проекти в подкрепа на предучилищно възпитание Основната цел е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54” набира проекти по Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Стратегията  на общностите „Местно развитие“.  Основната цел е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Това трябва да стане чрез  подобряване на достъпа и повишаване на качеството на предучилищното възпитание в малките населени места и намаляване на броя на децата, които са отпаднали или не са обхванати от образователната система. Могат да кандидатстват общини, детски градини и общински училища с подготвителни групи, със седалище и адрес в обхвата на МИГ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата  е 287 000 лв. Минималният размер на допустимите разходи за проект е 50 000 лева, а максималният размер не може да надхвърля максималния размер на финансовата помощ – 287 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache