Зам.-кметът Наско Кичуков да представя община Ардино в Асоциация ВиК Осем точки бяха включени в проекта за дневния ред на предпоследното, редовно заседание на Общинския съвет в Ардино

Общинският съвет в Ардино единодушно прие предложението на кмета Ресми Мурад заместникът му Наско Кичуков да представлява Община Ардино в извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК-Кърджали. На заседанието, което ще се проведе на 11 септември,  трябва да се вземе решение за приемане на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 година да бъде 20 000 лв.

Осем точки бяха включени в проекта за дневния ред на предпоследното, редовно заседание на Общинския съвет в Ардино, преди провеждане на Местните избори на 27 октомври.

Общинските съветници приеха и решение за подписване на тристранно споразумение за намаляване с 80 на сто на неразплатено задължение на Община Ардино по проект „Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в Община Ардино“, финансиран по сключен с ДФ „Земеделие“ договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

И на това заседание бяха гласувани обичайните разпоредителни сделки с недвижими имоти, общинска собственост, удължаване на срокове на договори за наем на общински нежилищни помещения, както и отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд.

Гюнер ШЮКРИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache