ВАС отсече: Регистрацията на Бахри Хашимов като кандидат за кмет на Комунига е законна! Отхвърлена е жалбата на Леман Али , общински председател на ПП „ГЕРБ“ в Черноочене, която оспорваше регистрацията на кандидата на ДПС

 

Окончателно приключи сагата около регистрацията и участието на Бахри Хашимов на изборите за кмет на Комунига от Движението за права и свободи.

Върховният административен съд на Република България с Решение №13217 от 07.10.2019 г. потвърди Решение № 1262-МИ/30.09.2019 г. на Централната избирателна комисия за отмяна решението за заличаване на Бахри Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, издигнат от Движение за права и свободи и отново го върна в изборната надпревара.

Производството се развива на основание чл. 58 от Изборния кодекс.

Образувано е по жалба на Леман Али – общински председател на ПП „ГЕРБ“ – Черноочене срещу Решение № 1262-МИ/30.09.2019 г. на ЦИК. Твърди се, че решението е незаконосъобразно и неправилно. Изтъкват се доводи, свързани с неизпълнение на изискванията на закона, лицето Бахри Хашимов да се кандидатира за кмет на кметство Комунига, общ. Черноочене. Иска се да остане в сила Решение № 50/28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене за заличаване регистрацията на Бахри Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига от ДПС.

Производството пред ЦИК е образувано по жалби на Бахри Хашимов, в качеството му на кандидат за кмет на кметство Комунига, община Черноочене и ПП „ДПС“, срещу решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене, с което е заличена регистрацията му като кандидат за кмет на кметство Комунига, община Черноочене. С оспореното решение е прието, че лицето не отговаря на изискванията на Изборния Кодекс.

С оспореното пред ВАС решение, ЦИК е отменила решение № 50 от 28.09.2019 г. на ОИК – Черноочене и е върнала административната преписка на ОИК – Черноочене за предприемане на действия, съобразно дадените в мотивите задължителни указания.

За да се произнесе в описания смисъл, е приела, че с Решение № 39 от 23.09.2019 г., ОИК – Черноочене е регистрирала Бахри Хашимов като кандидат за кмет на кметство Комунига, предложен от партия „Движение за права и свободи“. В подаденото до ОИК заявление-декларация от 12.09.2019 г., Хашимов е декларирал, че има постоянен и настоящ адрес в с. Комунига през последните 6 месеца преди изборния ден, съобразно изискванията ИК.

По сигнал на общинския координатор на ГЕРБ до ОИК – Черноочене и след справка в информационните масиви на МВР са установени обстоятелства, свързани със задгранични пътувания на лицето през периода 16.02.2019 г. – 12.09.2019 г., като първата дата е описана като дата на напускане на страната през ГКПП – Калотина, а втората е за завръщане на лицето през същия пункт.

Установено е, че след извършена проверка в база данни на отдел „ГРАО“, кметът на община Черноочене е удостоверил, че всички кандидати за кметове на кметства, в това число и Хашимов, предложени от кандидатската листа на ПП „ДПС“, отговарят на изискванията на Изборния кодекс. При така установеното от фактическа страна, ЦИК е приела, че оспореното пред нея решение е незаконосъобразно, тъй като Хашимов отговаря на изискванията ИК.

По същество подадената жалба срещу решението на ЦИК е неоснователна по следните съображения: Както правилно е отбелязано в оспореното пред съда решение, в § 1, т. 5, буква „а“ от ДР от Изборния кодекс е дадена дефиниция на израза „живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“, а именно, че това е „български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите“. Въпреки наличната пред комисията и неоспорена по съответния ред информация, с решение № 50 от 28.09.2019 год., ОИК – Черноочене, на база подаден сигнал и справка в информационните масиви на МВР за движението на лицето зад пределите на Р България, е заличила регистрацията на Бахри Хашимов като кандидат за кмет на населено място и е анулирала издаденото му удостоверение.

Настоящият съдебен състав намира извода на ЦИК за допуснато от страна на ОИК нарушение на материалния закон, свързано с несъобразяване на решението с изискванията на Изборния кодекс за уседналост за основателен.

Значими за органите, участващи в провеждането на местните избори, са обстоятелствата, налични в информационните масиви на съответното местно звено на служба „ГРАО“, а не данните по справката на ОД на МВР, въз основа на която се е произнесла общинската избирателна комисия.

В самото удостоверение на ОД на МВР – Кърджали е описано, че съдържащата се в него информация е непълна, тъй като с оглед възможността за свободно предвижване на гражданите в ЕС в рамките на съюза, проверка на ГКПП не е задължителна, а се прави на принципа „преценка на риска“.

Безспорно е установено, че релевантната за ОИК проверка е извършена в информационните масиви отдел „ГРАО“ към община Черноочене и според същата Б. Хашимов е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България към датата на подаване на заявлението за участие в местните избори като кандидат за кмет. Отмяната на прието решение за регистрация на кандидата, единствено и само на основание негарантираща пълнотата на информацията справка от органите на МВР за напускане на територията на Република България, без да е съобразено база данни на отдел „ГРАО“ относно адресната регистрация на предложения кандидат е правилно квалифицирано като незаконосъобразно.

След отмяната на Решение № 50 от 28.09.2019 г., ЦИК правилно и обосновано е върнала преписката на ОИК – Черноочене със задължителни указания да се издаде на основание решение № 39 от 23.09.2019 г. на същата, удостоверение на регистрирания кандидат Бахри Хашимов.

Предвид описаното, жалбата срещу решението на ЦИК с № 1262-МИ/30.09.2019 г. е неоснователна и следва да се остави без уважение, поради което и на основание ИК, ВАС, четвърто отделение РЕШИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л. Али, в качеството му на общински председател на ПП „ГЕРБ“ – Черноочене срещу Решение № 1262-МИ/30.09.2019 г. по описа на Централна избирателна комисия, пише в Решението на ВАС

Исмет ИСМАИЛ

Купуването и продаването на изборни гласове е престъпление!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нов Живот is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache